temmuz 2019 bilgilendirme

temmuz 2019 bilgilendirme
 
İNŞAAT BİLGİLENDİRME
 
       Değerli Ortaklarımız ;
       Haziran ayında İnşaatlara başlayacağımızı bildirmiştik. Bayram dönüşü hızla inşaatlara başlamış bulunuyoruz.
  • Proje yönetim firmamız RRUVA Proje Müdürünü atayarak tam zamanlı çalışmalara başlatmıştır.
  • İnşaatlarımızda her iş kalemi, Pruva tarafından teknik özellikler ve şartnameleri ile hazırlanmakta, hazırlanan şartnamelere piyasadan teklifler alınarak değerlendirilmekte, sonrasında karşılıklı pazarlık yaparak en uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmaktadır.
  • Şantiye kurulumu için konteyner ihalesi yapılarak satın alması yapılmış ve en kısa zamanda sahada yerleşimi yapılarak işlerimiz oradan idame ettirilecektir.
  • İnşaat alanımızdaki bitki örtüsünün iş makinaları ile sıyrılması, bundan çıkacak çalı çırpı gibi malzemeler ile saha içindeki betonarme atıkları, iri boyuttaki asfalt atıkları gibi benzer çöp ve atıklarının belediyenin gösterdiği uygun yerlere dökülerek, saha içindeki kısa mesafeli kot farklılıkları tasfiye edilerek düzeltme işleri yapılmıştır.
  • İnşaat alanımızın kontrol altına alınması can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığından inşaat alanımızın etrafının Fensle kaplanması için ihalesi yapılmış, ihaleyi alan firma çalışmalarına başlamıştır.
  • Zemin iyileştirme ve hafriyat çalışmaları için ihale şartnameleri hazırlanmış ve teklif istenecek firmalara gönderilmiştir.
  • İnşaat kodlarımız Pruva Proje firmamızın Belediye ile yaptığı çalışmalar ile belirlenmiştir. Ayrıca Bu projeye inanan ve güvenen  Arifiye belediyemiz birçok konuda bize destek ve yardımcı olmaktadır.
  • Kuzeydeki parselle ile ilgili 1/5000 lik tadilat ile ilgili başvurumuz yapılmıştır. Meclis onayı ve askı süresi bitiminde 1/1000 ‘lik tadilat yapılarak Arifiye belediyesine verilecektir.
  • Parselimizin DRON  ile çekilen önceki durum fotoğrafı ile temizlenmiş durum fotoğrafını web sayfamızda görebilirsiniz.
  • Değerli ortağımız İnşaat işi bilirsinizki para ile olur. Bizim bu hızla yol almamız için lütfen aidatlarınızı zamanında ödeyiniz.
       Hepimize hayırlı olması dileğiylen, İyi günler dileriz.
       Yönetim Kurulu