RESMİ EVRAKLAR

Ana sözleşme
Taahhütname Örneği
İmza Beyannamesi
Vergi Levhası
Ticaret Sicili Tastiknamesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Tapu Senetleri

ÜYE KAYIT

Şahıslar İçin
T.C. Kimlik Belgesi
Yerleşim Yeri Belgesi
2 adet Resim
Ortaklık Senedi
Taahhütname

Kurumlar İçin
Vergi levhası
İmza Sirküleri
Ticaret sicil gazetesi
Faaliyet belgesi
Ortaklık Senedi
Taahhütname